KLANTCASUSEN

Als experts komen wij dagelijks uiteenlopende situaties tegen. Denk daarbij aan privé schulden bij een medewerker, conflictbemiddeling of onterechte vorderingen bij een faillissement. Op deze pagina nemen wij je mee langs enkele real-time voorbeelden die wij voor jouw organisatie kunnen oplossen.

PRIVE SCHULDEN

DE VRAAG VAN DE RELATIE

Onze relatie had de vraag voorgelegd of er een mogelijkheid gevonden zou kunnen worden voor de privé schulden van één van zijn medewerkers.

HET RESULTAAT

De schuld van € 30.000,- kon in drie jaar in zijn geheel worden afgelost omdat alle schuldeisers het voorstel hadden aanvaard.

DE CASUS

Eén van de medewerkers had privéschulden opgebouwd in de afgelopen jaren. Door de druk en onzekerheid was hij al jaren op de vlucht. Inmiddels dreigde er ook een uithuiszetting. Uit schaamte durfde de werknemer er zelf niet over te beginnen. Zijn werkgever was bereid hem te helpen door externe hulp in te roepen. Hij had er belang bij de kwestie opgelost te krijgen zodat zijn vakmanschap voor het bedrijf behouden kon blijven.

TIP

Blijf niet rondlopen met een probleem uit schaamte en steek je kop niet in het zand. Maak het bespreekbaar en geef aan dat je graag een oplossing wenst. Er is altijd wel een mogelijkheid om situaties zoals deze opgelost te krijgen. Ermee rond blijven lopen maakt de kwestie er niet beter op. Problemen lossen zichzelf niet op. Het verslechtert alleen maar met alle gevolgen van dien.

CONFLICTBEMIDDELING MET PERSONEEL

DE VRAAG VAN DE RELATIE

Onze relatie wilde graag weer on “speaking terms” komen met één van zijn medewerksters en de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.

HET RESULTAAT

Binnen enkele uren is een oplossing gevonden voor de impasse waarin partijen zich bevonden. De arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Uiteindelijk zag ook de medewerkster in dat het voor iedereen verstandiger én het beste zou zijn, wanneer hun wegen zouden scheiden. Het verzet van de medewerkster was met name ontstaan doordat zij niet het gevoel had dat haar werkgever ook begrip had voor haar situatie. Daarnaast wilde zij ook niet het risico lopen financieel benadeeld te worden. 

DE CASUS

Tussen werkneemster en werkgever was de werkrelatie zo zeer verslechterd dat er geen werkbare situatie meer was. Deze situatie had inmiddels ook invloed op de sfeer en de productiviteit binnen het bedrijf, waardoor het zo niet langer meer door kon gaan. Partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar en er was geen ruimte meer voor een normaal gesprek.

TIP

Veelal weten we waar de schoen wringt. Het is een hele kunst om objectief en onbevangen naar de situatie te kijken om vandaaruit tot een oplossing te komen. Het is heel menselijk dat allerlei omstandigheden er toch voor zorgen dat we er minder “persoonlijk” instaan. Een onderlinge oplossing wordt daardoor bemoeilijkt. De belangen zijn immers ook anders.

In dergelijke situaties is het raadzaam om de hulp in te roepen van een onafhankelijke derde. Deze dient immers het belang van werkgever én werknemer. De praktijk laat zien dat daardoor problemen veel sneller onderling opgelost kunnen worden.

CONFLICTBEMIDDELING TUSSEN AANDEELHOUDERS

DE VRAAG VAN DE RELATIE

Onze relatie wilde een zo gunstig mogelijke onderlinge oplossing realiseren ten aanzien van voorwaarden en aandelenoverdracht zonder de gang naar de rechter.

HET RESULTAAT

Binnen een termijn van slechts enkele dagen is er een akkoord bereikt tussen de twee aandeelhouders over de organisatorische en financiële afwikkeling.

DE CASUS

Eén van de aandeelhouders was voornemens om uit het bedrijf te stappen en zijn aandelen over te dragen aan de andere aandeelhouder. Inmiddels was er een conflictsituatie ontstaan die verder dreigde te escaleren. Onze hulp werd ingeroepen omdat de vennoot onvoldoende kennis van zaken had om op (juridisch) verantwoorde wijze beslissingen te nemen en wilde een jarenlange en slepende rechtszaak voorkomen.

TIP

Trek niet ten strijde. Laat het common sense regeren. Kom je er onderling niet uit, roep dan de hulp in van een professional die objectief en onpartijdig is. Vaak zien we dat aandeelhouders jarenlang rechtszaken tegen elkaar voeren omdat “winnen” de drijfveer is. Uiteindelijk zien we ook dat de uitkomst in de meeste gevallen hetzelfde zouden zijn geweest als de kwestie onderling zou zijn opgelost. Gebruikmaking van conflictbemiddeling zorgt ervoor dat partijen een hoop narigheid, tijd en kosten bespaart blijft. 

CREDITEURENPOST IN FAILLISSEMENT

DE VRAAG VAN DE RELATIE

Onze relatie wilde graag dat er onderzoek gedaan zou worden in het faillissement-dossier, terwijl vooraf niet concreet vaststond waar het onderzoek expliciet op gericht was. Duidelijk was dat er iets niet klopte.

HET RESULAAT

Er bleek een bedrag van een half mln. euro ten onrechte geplaatst te zijn als vordering in het faillissement. Deze post kon ter discussie gesteld worden omdat:

  • Het aantoonbaar gemaakt kon worden dat de materialen geleverd waren onder eigendomsvoorbehoud.
  • Ten tijde van het faillissement, de materialen nog niet gebruikt waren. Terwijl de leverancier het tegendeel beweerde.
  • Er geen factuur verstuurd was voor de geleverde materialen. 

DE CASUS

Eén van de bedrijven is failliet verklaard. Tegen de faillietverklaring liep hoger beroep. Onze relatie gaf aan dat er gevoelsmatig iets niet goed zat in de afwikkeling van het faillissement, maar kon zelf de vinger niet op de zere plek leggen. 

TIP

Er kunnen zich situaties voordoen dat er ten onrechte vorderingen ingediend worden die verregaande gevolgen kunnen hebben. Het is van belang om zelf goed vinger aan de pols te houden gedurende de afwikkeling van het faillissement én te controleren of de vorderingen correct zijn. Bij verschil van inzicht direct met bewijsmateriaal te komen waaruit het tegendeel blijkt. Zorg er daarom voor dat alle afspraken met leveranciers goed zijn gedocumenteerd. Je weet nooit waarvoor je het nog eens nodig zult hebben.

De hiervoor beschreven praktijksituaties geven een beknopte samenvatting. Een situatie is vaak veel gecompliceerder. Om redenen van de privacy en gevoelige informatie zijn de namen van de betrokken achterwege gehouden. Heeft u n.a.v. voorgaande nog vragen, neemt u dan gerust contact op.