Coaching Academy

Onze bedrijfscoaching is een formule dat onderdeel is van onze SMART SOLUTIONS en wordt aangeraden als aanvulling op Efficiency Management omdat Mens en Organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De coaching formule is gericht op de realisatie van een zo hoog mogelijk rendement, de ontwikkeling van het bewustzijn en talent in relatie tot efficiency en duurzame bedrijfsvoering. Uiteraard is coaching ook los te volgen. Voor iedere module geldt dat coaching individueel, online, in groepsverband & in-company kan plaatsvinden.

bedrijfscoaching modules

Het is mogelijk om aanvullend bedrijfscoaching in te zetten om de vaardigheden, kennis, het bewustzijn en het talent van de mens naar een hoger niveau te ontwikkelen. Naast de module Efficiency Bewustzijn, die de basis vormt voorafgaand aan iedere andere module, wordt binnen iedere module afzonderlijk, expliciet gecoacht op bewustwording. Onze overtuiging is dat zonder bewustwording de weg naar efficiency niet zonder obstakels zal zijn. In totaal zijn er 8 modules ontwikkeld ten behoeve van bedrijfscoaching en waarvan duurzaamheid de grondslag is.

Groep groter dan 5 personen?

De bedrijfscoaching is voor groepen t/m 5 personen. Wil je een module volgen voor een groep groter dan vijf personen, vraag dan hier een offerte op maat aan.

Efficiency Bewustzijn Module

Deze bedrijfscoaching module richt zich op het bewustzijn. Het bewustzijn van je handelen en je denken. Ook wordt er aandacht besteed aan het bewustzijn van efficiency in relatie tot je handelen en het denken. Voor deze coaching is een speciaal ontwikkeld programma dat helder maakt wat efficiency te maken heeft met ons bewustzijn. Het is van belang dat bewustzijn gecreëerd en verhoogd wordt om efficiënter te kunnen zijn

Inhoud:

Een speciaal ontwikkeld programma maakt helder wat Efficiency te maken heeft met bewustzijn. Wat bewustzijn inhoudt. Waarom het belangrijk is, voor wie en wat het oplevert.

Voor wie?

Voor iedereen die zich graag wil ontwikkelen en zijn of haar bewustzijn wil verhogen en alle deelnemers van het programma Efficiency Management.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Maatwerk Module

Maatwerk coaching is vrij uniek en verre van standaard. Organisaties, teams en individuen zijn immers uniek en met name de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Denk o.a. aan de veranderingen c.q. de transities waar organisaties mee te maken hebben en de invloed hiervan. Vandaag de dag is er steeds meer behoefte aan maatwerk en/of persoonlijke coaching.

Inhoud:

Maatwerk houdt in dat de behoefte, wensen en doelstellingen volledig op maat worden gemaakt waarop gecoacht wordt. Er wordt een traject van enkele sessies opgesteld.

Voor wie?

Deze module is voor iedereen die graag een op maat gesneden coaching traject wenst. Deze coaching is geschikt voor zowel mens als organisatie in groepsverband tot 5 personen of een-op-een.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Management Module

Managers zijn veelal belast met de verantwoordelijke taak dat ze leidinggeven aan een groep mensen. Van managers worden vele vaardigheden verwacht, zoals organiseren, delegeren, coördineren, processen bewaken, plannen, taken verdelen, maar ook personeelsleden motiveren en stimuleren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het vinden van een goede balans is evident, maar niet vanzelfsprekend.

Inhoud:

Deze vorm van coaching is erop gericht de manager de benodigde tools en inzichten te geven zodat er een synthese ontstaat tussen manager, het team en organisatie waardoor doelstellingen efficiënter gerealiseerd kunnen worden.

Voor wie?

Deze module is geschikt voor (toekomstige) managers, en personen die graag verdieping en inzichten wensen op deze onderdelen.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Leiderschap Module

Er zijn vele vormen van leiderschap. De wijze waarop leiderschap wordt toegepast is verschillend. Er zijn ook overeenkomsten. Leiders hebben een voorbeeldfunctie en dragen een verantwoordelijkheid. Van leiders wordt verwacht dat ze het vermogen hebben om de groep in z’n geheel ertoe te kunnen bewegen de (toekomstige) doelstelling(en), dit kunnen ook organisatie-transformaties zijn, te realiseren. Dit is echter niet altijd eenvoudig.

Inhoud:

Deze coaching is gericht op de lange termijnvisie. Realisatie en beheersen van doelstellingen. Organisatietransformaties en overige veranderingsprocessen.

Voor wie?

Deze module is geschikt voor (toekomstige) leidinggevenden en personen die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen en hun inzichten willen vergroten.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Teamcoaching Module

Een team is pas een team als het functioneert zoals een team bedoeld is. Namelijk, door het samen te doen en de realisatie van het gemeenschappelijke doel. Bij team coaching ligt de nadruk op de realisatie van groepscohesie en met name het behoud daarvan.

We gaan in op de grondslagen die van belang zijn voor de totstandkoming van een team. Het individu staat centraal ten opzichte van het team. Tijdens deze coaching worden de vaardigheden verder ontwikkeld en dragen bij aan groepscohesie. Er wordt als het ware een fundering gevormd waaruit teamspirit gecreëerd wordt.

Inhoud:

Tijdens interactieve sessies met het team wordt vanuit de basis een fundering gevormd waar teamspirit gecreëerd wordt. Van daaruit wordt gewerkt aan groepscohesie en het behoud ervan.

Voor wie?

In deze module staan uitsluitend die personen centraal die deel uitmaken van het team.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Communicatie Module

Komt het je bekend voor? We zeggen iets op een bepaalde manier, maar uiteindelijk bedoelen we iets anders. We denken informatie helder verwoord te hebben terwijl het door de ontvanger onjuist begrepen wordt of anders geïnterpreteerd. Daardoor is het mogelijk dat in de uitvoering zaken niet zo worden uitgevoerd zoals bedoeld, met alle mogelijke gevolgen van dien. Voor een efficiënte uitkomst is effectieve communicatie essentieel.

Inhoud:

Verschillende vormen van communicatie worden belicht tussen zender en ontvanger. De samenhang en effecten ervan. Hoe kunnen we communicatie verbeteren tot het niveau dat er sprake is van effectieve communicatie en hoe passen we dat toe?

Voor wie?

Deze bedrijfscoaching is geschikt voor personen die graag effectief willen communiceren. Coaching vindt 1-op-1 plaats of in groepsverband.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Samenwerken Module

Samenwerken. Van onschatbare waarde. We hebben er allemaal wel eens mee te maken of mee te maken gehad. Heeft u wel eens nagedacht over de definitie van samenwerken? Wat het (letterlijk) betekent of hoe samenwerken zich verhoudt t.o.v. derden en uiteindelijk ook t.o.v. uzelf. Is er een verschil tussen samenwerken en samen werken? Ik hoor u denken. Waarom is samenwerken eigenlijk zo belangrijk? Dat gaan we u duidelijk maken in deze coaching sessie.

Inhoud:

Gedurende deze coaching leert u het inzicht krijgen in de definitie van samenwerken. Waarom het belangrijk is. Hoe succesvol samenwerken tot stand komt en behouden blijft, maar ook de positieve effecten ervan voor mens, organisatie en gelieerde partners.

Voor wie?

Deze bedrijfscoaching is geschikt voor personen die graag constructief willen leren samenwerken. Coaching vindt 1-op-1 plaats of in groepsverband tot 5 personen.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Timemanagement Module

Tijd is ook één van onze kostbaarste bezittingen. Maar wel één in ons dagelijks leven die we ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Is onze tijd zo vanzelfsprekend, lijkt het zo of denken we dat? Een veel voorkomende uitspraak is, wat vandaag niet kan, kan morgen wel! Maar het feit is wel dat we vandaag niet kunnen overzien wat ons morgen te wachten staat, laat staat overmorgen. Het gevolg is denkbaar!

Inhoud:

Deze coaching is gericht op efficiency van tijd en werk, maar ook andersom. Welke hulpmiddelen kunnen ingezet worden om onze werkzaamheden efficiënt en tijdig in te richten, zodat je niet harder hoeft te werken maar wel slimmer.

Voor wie?

Deze bedrijfscoaching is geschikt voor iedereen die graag efficiency wil bereiken in zijn of haar werkzaamheden. Coaching vindt 1-op-1 of in groepsverband (tot 5 personen) plaats.

Boek voor 1 uur

In-Company

Online 1-op-1

Vraag vrijblijvend jouw gewenste module aan

Luister & volg

DE POCAST
BACKSTAGEBYIVANA

Op Spotify