DISCLAIMER

Disclaimer voor de website www.coachingbyivana.com

Rechtspersoon Iviciency B.V. (kamer van koophandel 82534810) handelsnaam CoachingByIvana, verleent u hierbij toegang tot de website www.coachingbyivana.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Iviciency B.V/ CoachingByIvana behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud op de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Op het gebruik van deze website (www.coachingbyivana.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
Gebruik van informatie/ aansprakelijkheid

Iviciency BV/ CoachingByIvana streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden, zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Iviciency BV/ CoachingByIvana niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Iviciency BV. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Iviciency BV/ CoachingByIvana.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iviciency BV/ CoachingByIvana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Iviciency BV/ CoachingByIvana en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Iviciency BV/ CoachingByIvana garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Iviciency BV/ CoachingByIvana te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. CoachingByIvana heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Indien en voor zover hyperlinks zijn opgenomen naar websites of diensten van derden kan Iviciency BV/ CoachingByIvana nimmer aansprakelijk gehouden worden. Iviciency BV/ CoachingByIvana aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten, publicaties, uitingen en woord- en beeldmerken van Iviciency BV/ CoachingByIvana zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets hiervan mag op geen enkele wijze geopenbaard worden, verveelvoudigd, verspreid of gekopieerd, zonder dat Iviciency BV/ CoachingByIvana daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Luister elke zondag tussen 12:00u en 13:00u naar ons item op Radio121. Aflevering gemist?