Efficiency Management

Efficiency Management is een formule voor duurzame processen en bedrijfsvoering, dat speciaal ontwikkeld is voor organisaties & instellingen. Bij efficiency wordt uitgegaan dat doelstelling(en) behaald worden met zo weinig mogelijk inspanning en gebruikmaking van tijd, middelen, geld, grondstoffen en mankracht om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Er verdampt veel geld zonder dat men weet om hoeveel geld het gaat. Laat staan de oorzaak. Door tijdgebrek wordt er niet kritisch naar het interne organisatie proces gekeken. Hierdoor laat men niet alleen veel geld liggen, terwijl er letterlijk winst uit je eigen onderneming valt te halen. Investeer daarom in de ontwikkeling van duurzame bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering. Wil jij ook optimaal rendement halen uit o.a. tijd en geld?

EfficiEnt op zoek naar een duurzame oplossing

De oorzaken van problemen die zich in uw bedrijf voordoen worden in kaart gebracht. Zo nemen we bijvoorbeeld het productie- en/of organisatieproces onder de loep. Medewerkers kunnen op andere posities geplaatst worden om hun talent optimaal te benutten. Coaching ondersteunt hierbij omdat coaching een effectief middel is dat helpt bij de realisatie van talentontwikkeling.

Maak optimaal gebruik van uw mensen, middelen, tijd, grondstoffen én financiën. Mede door de inzet van coaching behaalt u binnen korte tijd concrete resultaten.
Play Video

“Het onderscheiden vermogen en het succes van de formule is niet wát wij doen, maar hoé wij het doen.”

Waarom Efficiency Management

Kort uitgelegd levert Efficiency Management datgene op wat men beoogt te bereiken, door het te doen zoals het bedoeld is. Maar het maakt ook zichtbaar dat het geen enkele zin heeft om de gevolgen aan te pakken. Het is niet met één simpele reden te vervatten waarom iedere organisatie of instelling zou moeten kiezen voor Efficiency Management. Het is namelijk van zo veel meerwaarde voor mens, organisatie en onze aarde.

“Je draagt bij aan de SDG’s om van de wereld
                        een betere plek te maken”

Sectoren

Efficiency Management kan worden toegepast in diverse sectoren. 

ICT

Horeca

Publieke sector

Productie

Onderwijs

Financiële instellingen

Techniek

Zorg

Bouw

Detailhandel

ICT

Horeca

Publieke sector

Productie

Onderwijs

Financiële instellingen

Techniek

Zorg

Bouw

Detailhandel

Toepassingsgebieden

Efficiency Management kan op iedere organisatie of instelling, ongeacht de omvang en binnen alle afdelingen, teams en gelieerde organisaties toegepast worden.
Dat is mogelijk doordat het toepassingsgebied van Efficiency Management flexibel en breed inzetbaar is. Om het toepassingsgebied en de omvang te kunnen bepalen vormt de hulpvraag (problematiek) en de doelstelling het uitgangspunt.

De organisatie

Dit betreft de gehele organisatie en daardoor van toepassing op meerdere afdelingen, teams en/of personeelsleden. Een dergelijke situatie kan zich voordoen wanneer het wenselijk is om de interne organisatie in kaart te brengen gericht op bijvoorbeeld herindeling c.q. herstructurering.

Gelieerde ondernemingen

Denk hierbij aan de organisatie(s) of instellingen waarmee u samenwerkt. De grondslag is dat er sprake moet zijn van uitwisseling van gegevens. De samenwerking en de te realiseren doelen worden zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd. De efficiency werkt dan door voor alle partijen.

Afdeling / Teams

Efficiency management wordt uitsluitend op afdelingsniveau / team binnen de organisatie of instelling toegepast. Dit is het geval wanneer er bijvoorbeeld geen sprake is van uitwisseling van gegevens met andere afdelingen.

Individu

Efficiency Management kan zelfs op individueel niveau worden ingezet. Denk aan personeel dat verantwoordelijk is voor het behalen van een bepaalde target, maar niet goed kan overzien op welke wijze de doelstelling zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden.

Combinatie

Een combinatie van één of meerdere situaties is denkbaar. Bijvoorbeeld het individu van de ene afdeling werkt samen met het team van een andere afdeling. Of een gelieerde onderneming werkt samen met een individu of een team. Efficiency Management wordt dan als combinatie toegepast.

Hoe werkt Efficiency Management?

We onderzoeken hoe we de efficiency kunnen verhogen. Wat ervoor nodig is en wat de meest effectieve manier van implementatie is. Als we kijken naar personele aangelegenheden dan doen we dat met de reden om personeel en organisatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Onze coaching formule zorgt voor een naadloze aansluiting.

Om het hoogst haalbare rendement te behalen is het ook noodzakelijk om te kijken naar de samenhang en interactie met andere deelgebieden die van invloed kunnen zijn. Dat wordt per situatie bekeken omdat iedere situatie verschillend is.

Afhankelijk van het doel dat men wil realiseren, onderzoeken we één
of een combinatie van de hiernavolgende volgende deelgebieden:

Tijd

Middelen

Geld

Grondstoffen

Mankracht

Organisatie / Productieproces

Het proces van efficiency management

De formule is een onderdeel van onze SMART SOLUTIONS waarbij je de volgende stappen doorloopt:

onderzoek

analyse

plan van aanpak

Adviesrapport
met conclusie

implementatie

vergelijking

monitoring

Wat is het resultaat van Efficiency Management?

De functionaliteit van de organisatie verhoogt en verbetert, daardoor word je slagvaardiger en dat is zeer gunstig voor je concurrentiepositie. Organisatie- en/of productieprocessen zullen soepeler en sneller verlopen. In verhouding wordt het mogelijk om meer werkzaamheden te verrichten zonder de mens onnodig te belasten. Dat levert winst op. Winst in tijd, middelen, grondstoffen en geld. Het geeft inzichten in het functioneren van de organisatie, maar ook waar de knelpunten en verbeterpunten liggen. Oorzaken van de problematiek worden gevonden, waardoor ze doelgericht geëlimineerd kunnen worden om erger en herhaling te voorkomen. Efficiency Management maakt ook zichtbaar dat het geen enkele zin heeft om de gevolgen te willen verbeteren en/of te verhelpen, maar te werken aan de oorzaken.
Kosten verzuim medewerkers
0
Verspilling aan complexiteit
0 uur

Wat kan de ID-Scan voor jouw organisatie betekenen?

Wil jij weten wat de ID-Scan specifiek voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag dan de ID-Scan aan.

Je ontdekt op een efficiënte en snelle manier hoe jouw organisatie kan bijdragen aan de Global Sustainable Development Goals (SGD’s) van de Verenigde Naties. Start vandaag nog!

Vraag hier jouw ID-Scan aan!

Volg ons op Linkedin

Efficiency management

Aanvullende coaching modules

Aanvullende coaching is een onderdeel van onze SMART SOLUTIONS. Binnen de formule van Efficiency Management is bewust gekozen om (aanvullende) coaching mede mogelijk te maken. Mens en organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het handelen van de één heeft namelijk direct gevolgen voor de ander en vice versa. Het is daarom belangrijk wanneer besloten wordt om coaching toe te passen er aansluiting moet zijn tussen de noodzaak en de te realiseren doelstelling(en) van de onderneming, de afdeling en/of het individu. De formule maakt inzichtelijk of coaching gewenst is, voor welke afdeling, voor wie en met name waarom. Het antwoord op de laatste vraag is veelal doorslaggevend.

Luister & volg

DE POCAST
BACKSTAGEBYIVANA

Op Spotify