COACHING VOOR BEDRIJVEN

EFFICIENCY BEWUSTZIJN – MAATWERK – MANAGEMENT – LEIDERSCHAP – TEAM COACHING – COMMUNICATIE – SAMENWERKEN – TIME MANAGEMENT


COACHING 

individueel - in groepsverband - in-company - 1 op 1 online

MODULE
EFFICIENCY BEWUSTZIJN

Inhoud: Een speciaal ontwikkeld programma maakt helder wat Efficiency te maken heeft met bewustzijn. Wat bewustzijn inhoudt. Waarom het belangrijk is, voor wie en wat het oplevert.

Voor wie? Voor iedereen die zich graag wil ontwikkelen en zijn of haar bewustzijn wil verhogen en alle deelnemers van het programma Efficiency Management. Coaching vindt 1-op-1 plaats of in groepsverband.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 3 x 1 UUR
AANTAL UUR: 3 UUR

MODULE
MAATWERK

Maatwerk coaching is vrij uniek. En verre van standaard. Organisaties, teams en individuen zijn immers uniek en met name de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Denk o.a. de veranderingen c.q. transities waar organisaties mee te maken te hebben en de invloed hiervan. Vandaag de dag is er steeds meer behoefte aan maatwerk en/of persoonlijke coaching.

Inhoud: Maatwerk houdt in dat de behoefte, wensen en doelstellingen volledig op maat worden gemaakt waarop gecoacht wordt. Er wordt een traject van enkele sessies opgesteld.

Voor wie? Voor iedereen die graag een op maat gesneden coaching traject wenst. Deze coaching is geschikt voor zowel mens als organisatie in groepsverband of een-op-een.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 3 x 1 UUR
AANTAL UUR: 3 UUR

MODULE
MANAGEMENT

Managers binnen organisaties zijn veelal belast met de verantwoordelijke taak dat ze leidinggeven aan een groep mensen. Van managers worden vele vaardigheden verwacht. Zoals te kunnen organiseren, delegeren coördineren, processen bewaken, plannen, taken verdelen, maar ook personeelsleden motiveren en stimuleren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het vinden van een goede balans is evident, maar niet vanzelfsprekend.

Inhoud: Deze vorm van coaching is erop gericht de manager de benodigde tools en inzichten te geven zodat er een synthese ontstaat tussen manager, het team en organisatie waarmee doelen gerealiseerd kunnen worden.

Voor wie? Deze module is geschikt voor (toekomstige) managers, en personen die graag verdieping en inzichten wensen op deze onderdelen. Coaching vindt plaats 1-op-1 of in groepsverband.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 4 x 1.5 UUR
AANTAL UUR: 6 UUR

MODULE
LEIDERSCHAP

Er zijn vele vormen van leiderschap. De wijze waarop leiderschap wordt toegepast is verschillend. Er zijn ook overeenkomsten. Leiders hebben een voorbeeldfunctie en dragen een verantwoordelijkheid. Van leiders wordt verwacht dat ze het vermogen hebben om de groep in z’n geheel ertoe te kunnen bewegen de (toekomstige) doelstelling(en), dit kunnen ook organisatie-transformaties zijn, te realiseren. Dit is echter niet altijd eenvoudig.

Inhoud: Deze coaching is gericht op de lange termijnvisie. Realisatie en beheersen van doelstellingen. Organisatietransformaties en overige veranderingsprocessen.

Voor wie? Deze module is geschikt voor (toekomstige) leidinggevenden en personen die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen. Coaching vindt 1-op-1 plaats of in groepsverband.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 4 x 1.5 UUR
AANTAL UUR: 6 UUR

MODULE
TEAMCOACHING

Een team is pas een team als het functioneert zoals een team bedoeld is. Namelijk, door het gemeenschappelijke doel samen en met elkaar te bewerkstellingen. Niet onbelangrijk hierin is dat men ook samen van mening is welke weg bewandelt dient te worden om het doel te realiseren. De nadruk ligt met name op het onderdeel, “samen” en “gemeenschappelijk”. De kernvraag is hoe groepscohesie in een team bereikt en behouden wordt.

Inhoud: Tijdens interactieve sessies met het team wordt vanuit de basis een fundering gevormd waar teamspirit gecreëerd wordt. Van daaruit wordt gewerkt aan groepscohesie en het behoud ervan.

Voor wie? In deze module staan uitsluitend de personen centraal die deel uitmaken van een team. Deze module kan binnen iedere organisatie, op iedere afdeling en op ieder team toegepast worden.

Waar? Deze coaching wordt in-company gegeven.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 3 x 2 UUR
AANTAL UUR: 6 UUR

MODULE
INDIVIDUELE OF GROEPS COACHING

Bij individuele coaching is er sprake van persoonlijke aandacht en begeleiding voor het individu, gedurende het gehele traject. Het voordeel hiervan is dat de volledige tijd en aandacht aan het individu gegeven wordt zonder interventie door derden. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden. Echter is het ook mogelijk om als groep deel te nemen aan één of een combinatie van onderstaande modules.

Inhoud: De coaching is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en realisatie van persoonlijke doelstellingen. De coaching richt zich op:

Voor wie? Voor iedereen die graag wil leren hoe doestellingen gerealiseerd kunnen worden en de groei en ontwikkeling van vaardigheden, kennis en bewustzijn wil verhogen. Coaching vindt 1-op-1 plaats of in groepsverband.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

MIJN BEDRIJF
COACHING MODULES

MODULE
START-UPS

Een onderneming starten? Dat is een hele onderneming! Hoe start je dat? Waar begin het? Waar kun je terecht voor informatie en welke informatie heb ik nodig? Heb ik startkapitaal nodig? Hoeveel? Hoe kom ik eigenlijk aan een financiering? Enz. Kortom een wirwar van allerlei zaken die de revue passeren waarvan je in het begin geen idee hebt waar het over gaat. Geen nood. Hier is de oplossing. We helpen u goed van start te gaan! Want er is geen succes, zonder een goed begin.

Inhoud: We maken u wegwijs in de wirwar aan informatie die er is, welke basisbeginselen echt van belang zijn. Waar u op moet letten. Wat u moet doen om goed van start te gaan, maar ook hoe u uw onderneming op koers houdt.

Voor wie? Iedereen die van plan is een onderneming te starten of (recent) een onderneming gestart is. De coaching kan 1-op-1 gegeven worden of in groepsverband.

Waar? Deze coaching wordt in-company of on-line gegeven.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 3 x 1 UUR
AANTAL UUR: 3 UUR

MODULE
ONDERNEMERSCHAP

Ondernemen is ondernemend, fascinerend, uitdagend, boeiend, spannend en niet zonder risico’s. Maar gelukkig laten we ons niet zo snel weerhouden van de risico’s en gaan we toch voor het waarmaken van onze droom. Een terechte keuze vinden wij! Maar waar is succes nu van afhankelijk. Is het louter een kwestie van geluk? Kun je geluk afdwingen of zijn er ook andere factoren die bijdragen aan het succes of juist het succes verhinderen?

Inhoud: In deze coaching kijken we naar de persoonlijke aspecten, zoals mindset, zelfreflectie, mogelijke valkuilen, maar ook naar de wijze waarop het bedrijf georganiseerd is en de mogelijke verbeterpunten die aangebracht kunnen worden zodat doelen (wel) gerealiseerd kunnen worden.

Voor wie? Deze coaching is geschikt voor (recent gestarte) ondernemers ongeacht de soort onderneming of ondernemingsvorm. Iedereen die graag 1-op-1 gecoacht wil worden.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 3 x 2 UUR
AANTAL UUR: 6 UUR

MODULE
BUSINESS-TROUBLES

Uw eigen bedrijf. Uw droom is werkelijkheid geworden. Als de zaken goed gaan is het bijna ondenkbaar dat u ook zomaar ineens in een storm terecht kunt komen of vastloopt. Het kan gebeuren dat u niet kunt overzien waardoor u in deze situatie terecht gekomen bent. U weet even niet of u zichzelf uit de storm kunt redden. U kunt echter ook in een storm van succes terechtkomen en dat kan u zomaar overkomen. Bent u daarop voorbereid. Kunt u het succes van uw onderneming wel opvangen en hoe schakelt u dan om? Troubles ontstaan nu éénmaal niet alleen door negatieve factoren maar ook door het tegenovergestelde. En wat nu? Tijdig signaleren is van levensbelang. Niet wachten tot het te laat is. Want te laat is dan ook echt, te laat.

Inhoud: In dit traject kijken we naar de huidige situatie, onderzoeken we de oorzaken, de financiële situatie en de mogelijke oplossingen.

Voor wie? Deze coaching is geschikt voor (recent gestarte) ondernemers ongeacht de soort onderneming of ondernemingsvorm. Iedereen die graag 1-op-1 gecoacht wil worden.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 4 x 2 UUR
AANTAL UUR: 8 UUR

MODULE BUSINESS-ADMINISTRATIE

Het is algemeen bekend dat het voeren en bijhouden van een administratie niet tot de meest populaire werkzaamheden behoort en geen eerste prioriteit heeft. Het is niet het leukste werk en het kost ook nog eens veel tijd. Zeker als er achterstanden zijn en er deadlines gehaald moeten worden omdat het bijvoorbeeld weer tijd is om de aangiften in te dienen. De meeste ondernemers vinden dat die tijd ten koste gaat van datgene wat juist geld zou moeten opleveren. Toch is het zo dat een goede en overzichtelijke administratie ook geld en tijd oplevert.

Inhoud: Het aanleren van de basisbeginselen van een administratie. Hoe daardoor tijd en geld te besparen. Hoe de administratie simpel bijgehouden kan worden en welke oplossingen er zijn zodat u tijd overhoudt en geld bespaart.

Voor wie? Deze coaching is geschikt voor (recent gestarte) ondernemers ongeacht de soort onderneming of ondernemingsvorm. De coaching kan voor individuen of in groepsverband gegeven worden.

Waar? Deze coaching wordt in-company of online aangeboden.

Contact: Voor meer informatie en een passend aanbod kunt u contact opnemen via welcome@coachingbyivana.com

AANTAL SESSIES: 3 x 1,5 UUR
AANTAL UUR: 4,5 UUR

VertrouwElijkheid

Alle informatie die tot ons komt wordt vertrouwelijk behandelt en op geen enkele wijze met derden gedeeld. Wij werken volgens het protocol van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Hierdoor zijn wij verplicht te werken volgens de IEC (Internationale Ethische Code). Daarnaast ondersteunt NOBCO het Diversity Statement van EMCC. Het EMCC beschrijft hierin dat o.a. waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld. Meer informatie kunt u hier vinden.