Aanvullende coaching

Aanvullende coaching is een onderdeel van onze SMART SOLUTIONS. Binnen de formule van Efficiency Management is bewust gekozen om (aanvullende) coaching mede mogelijk te maken. Mens en organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het handelen van de één heeft namelijk direct gevolgen voor de ander en vice versa.

Het is daarom belangrijk wanneer besloten wordt om coaching toe te passen er aansluiting moet zijn tussen de noodzaak en de te realiseren doelstelling(en) van de onderneming, de afdeling en/of het individu.

De formule maakt inzichtelijk of coaching gewenst is, voor welke afdeling, voor wie en met name waarom. Het antwoord op de laatste vraag is veelal doorslaggevend.

Het is mogelijk om (aanvullende) coaching in te zetten om de vaardigheden, kennis en het

bewustzijn van mens en organisatie te verhogen en efficiency te bewerkstellingen.

Naast de module Efficiency Bewustzijn, die overigens de basis vormt voorafgaand aan iedere andere module, wordt binnen iedere module afzonderlijk, expliciet gecoacht op bewustwording. Onze overtuiging is dat zonder bewustwording de weg naar efficiency niet zonder obstakels zal zijn.

“Waar men zich niet van bewust is, kan men ook niet verbeteren”

Coaching kan individueel plaatsvinden of in teamverband. Maatwerk behoort ook tot de mogelijkheden aangezien geen enkele organisatie, individu en/of omstandigheden hetzelfde zijn. Voor een schematische weergave verwijzen we naar figuur 2.

De volgende modules worden aangeboden:

d1 v2-01