Waarom

Omdat bedrijven onnodig verspillen en geld laten liggen. Daarnaast is het niet in één simpel woord te vervatten waarom iedere organisatie of instelling zou moeten kiezen voor Efficiency Management. Het is namelijk van zo veel meerwaarde en met name op de lange termijn.

Efficiency Management is gericht op de realisatie van doelen om deze op een zo efficiënt mogelijke wijze, door gebruikmaking van zo weinig mogelijk inspanning, middelen, tijd en geld, het maximale rendement te behalen. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door toepassing van onze SMART SOLUTIONS.

De functionaliteit van de organisatie verhoogt en verbetert, waardoor men slagvaardiger wordt.

Dat heeft o.a. als voordeel dat organisatie- en/of productieprocessen soepel en sneller verlopen. In verhouding wordt het mogelijk om meer werkzaamheden te verrichten. Daarnaast levert het winst op. Winst in tijd, middelen en geld. Het geeft inzichten in het functioneren van de organisatie en waar de knelpunten en verbeterpunten liggen. Oorzaken van de problematiek worden gevonden, waardoor ze doelgericht geëlimineerd kunnen worden om erger en herhaling te voorkomen

Efficiency Management maakt ook zichtbaar dat het geen enkele zin heeft om de gevolgen te willen verbeteren en/of te verhelpen, maar te werken aan de oorzaken.

Alle voordelen nog even op een rij:

EFFICIENCY MANAGEMENT,

“We kennen allemaal de uitdrukking tijd is geld,
heeft u de rekensom al gemaakt?”