Voorwoord

Organisaties zijn altijd onderhevig aan veranderingen. Aan deze veranderingen liggen allerlei verschillende oorzaken ten grondslag. Dat kunnen interne-, maar ook externe factoren zijn. Economische schommelingen zoals de hoog- en laagconjunctuur, zijn goede voorbeelden van een externe factor.

Economische schommelingen hebben direct invloed op o.a. de functionaliteit en slagvaardigheid van een organisatie. Een goed voorbeeld daarvan is de werking van onze arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld bij een krappe of ruime arbeidsmarkt. Maar wat houdt een krappe of ruime arbeidsmarkt eigenlijk in en wat zijn de effecten hiervan op organisaties? En wat heeft dat met Efficiency Management te maken?

Een krappe arbeidsmarkt gaat gepaard met een groeiende economie. De vraag naar (gekwalificeerd) personeel neemt toe, maar tegelijkertijd neemt het aanbod af. Er zijn vele vacatures beschikbaar, maar helaas niet of zeer moeizaam vervulbaar. Het aanbod van (gekwalificeerd) personeel is er nauwelijks.

Bij het tegenovergestelde van een krappe arbeidsmarkt, spreken we van een ruime arbeidsmarkt. In dit geval is er sprake van een hoog aanbod aan (gekwalificeerd) personeel, maar weinig tot geen vraag. Er zijn nauwelijks vacatures. Er is sprake van een hoge werkloosheid.

De effecten van beide omstandigheden dienen niet onderschat te worden. Ze zijn van invloed op zowel micro-, meso-, en macroniveau. Het effect van deze economische schommelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het grotere geheel en de reikwijdte die deze gevolgen veroorzaken c.q. creëren.

Denk o.a. aan de invloed die het heeft op de (internationale) concurrentiepositie van ons land, de groei van organisaties of ontwikkeling van werknemers, maar ook medewerkers die achterblijven door de snelle technologische ontwikkelingen. 

Er zijn ook interne factoren aan te wijzen die van invloed kunnen zijn op het functioneren en de slagvaardigheid van een organisatie. Te denken valt aan de vraag of personeel de functie uitoefent die ze ambieert, waar men voor aangenomen is of waar het talent ten volle tot uiting komt. Met andere woorden, wordt er volledig gebruik gemaakt van het potentieel. Is het personeel multi-inzetbaar of juist niet etc. Een hoog ziekteverzuim en/of (onnodig) verloop kunnen de gevolgen zijn.

Met andere woorden, organisaties ondervinden directe gevolgen van zowel externe en/of interne factoren. Dergelijke omstandigheden beïnvloeden het functioneren en de slagvaardigheid van een organisatie en alles wat eraan gelieerd is. Er ontstaat een disbalans die of niet, of te laat opgemerkt wordt en onomkeerbaar lijkt. Verlies van efficiency is het gevolg.

Uiteindelijk gaat het om het (her)vinden van de juiste balans, ongeacht de oorzaak, zodat organisaties controle krijgen en pieken en dalen beter zien aankomen en daarop kunnen anticiperen. Ook op de lange termijn waarmee o.a. marktaandeel behouden blijft, versterkt of vergroot wordt.

De formule van Efficiency Management is tot stand gekomen vanuit expertise ten aanzien van de wijze waarop het hoogst haalbare  rendement van efficiency behaald kan worden.

“Je hoeft niet altijd te scoren om te winnen. Een winnaar ben je met
Efficiency Management”.