Hoe werkt het

Efficiency Management is een duurzame vorm van bedrijfsvoering. Zo min mogelijk verspilling en een zo hoog mogelijk resultaat. Om dat te kunnen realiseren onderzoeken we hoe we de efficiency kunnen verhogen, binnen welke afdeling, wat ervoor nodig is en wat de meest effectieve manier van implementatie is. Als we kijken naar personele aangelegenheden dan doen we dat met de reden om personeel en organisatie zo goed mogelijk op elkaar af te laten stemmen zodat een naadloze aansluiting ontstaat.

Om het hoogst haalbare rendement te behalen is het ook noodzakelijk om te kijken naar de samenhang en interactie met andere factoren die van invloed kunnen zijn. Dat wordt per situatie bekeken omdat iedere situatie verschillend is.

Afhankelijk van het doel dat gerealiseerd dient te worden, houden we één of een combinatie van de hiernavolgende factoren tegen het licht:

Efficiency Management kan binnen alle sectoren en afdelingen toegepast worden zoals: