Efficiency management

Efficiency Management is een duurzame vorm van bedrijfsvoering met als doel zo min mogelijk verspilling en een zo hoog mogelijk resultaat. We onderzoeken hoe we de efficiency kunnen verhogen. Wat daarvoor nodig is en hoe we het kunnen implementeren. Daarnaast is het ook mogelijk

om te achterhalen wat de oorzaken zijn van problemen zodat ze doeltreffend opgelost kunnen worden. Indien noodzakelijk onderzoeken we of de efficiency verhoogt kan worden door coaching. Efficiency Management bestaat uit vier onderdelen:

“We kennen allemaal de uitdrukking tijd is geld, heeft u de rekensom al gemaakt?”